Ngày 5-12-2020, diện tích nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông và tài sản trong xưởng của nhà ông Vũ Văn Cường ở trang trại bỗng dưng bị cháy toàn bộ, thiệt hại hàng tỷ đồng, hiện vẫn chưa được làm rõ nguyên nhân cháy.

Bà Phùng Thị Nga sinh năm 1981, trú quán tại thôn Vật Cách, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cùng nhiều hộ dân gia đình CCB, thương binh và gia đình chính sách ở phường Đồng Tâm, phường Hội Hợp T.P Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có đơn phản ánh về Báo CCB Việt Nam liên quan đến việc thu hồi đất triển khai Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3.

Theo đơn phản ánh, từ năm 1993, các hộ dân được Nhà nước giao đất nông nghiệp trồng lúa theo Nghị định 64/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa, nhiều hộ dân sau đó đã chuyển diện tích trồng lúa sang làm mô hình VAC để phát triển kinh tế, tăng thu nhập.

Đến ngày 22-8-2014, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2277/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết (QHCT) tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3 tại huyện Yên Lạc và T.P Vĩnh Yên với tổng diện tích là 70,68ha. Chủ đầu tư Dự án là Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý DOJI (gọi tắt là DOJI).

Theo đơn nêu thì sau khi có quy hoạch, UBND huyện Yên Lạc và UBND T.P Vĩnh Yên dựa vào Nghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 17-7-2017 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc và một số văn bản khác đã lần lượt ra các quyết định thu hồi đất để giao cho DOJI triển khai dự án. Tuy nhiên, người dân chưa đồng thuận bởi họ cho rằng có những khuất tất trong các quyết định thu hồi đất cần được làm sáng tỏ. Sau đó người dân có đơn khiếu nại về giá đất đền bù, khiếu nại về diện tích đất bị thu hồi cũng như yêu cầu được đối được thoại để làm rõ những thắc mắc, khúc mắc ở dự án, nhưng đều chưa được giải quyết thỏa đáng.

Ngày 8, 9 và 11-9-2020, bất ngờ UBND huyện Yên Lạc tổ chức cưỡng chế các hộ dân chưa nhận tiền đền bù tại thôn Vật Cách, xã Đồng Cương, để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tiến hành san lấp.

Đến đêm 9 và 27-10-2020, một số đối tượng lạ không biết từ đâu tới đã đến đe dọa người dân và tổ chức quây tôn phần diện tích đã được bàn giao. Đồng thời các đối tượng này còn “tiện tay” quây luôn diện tích nuôi trồng thủy sản, trang trại của nhà ông Vũ Văn Rổ và Vũ Văn Cường ở xã Đồng Cương khi diện tích này chưa có quyết định cưỡng chế.

Tiếp đó, ngày 5-12-2020, diện tích nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông và tài sản trong xưởng của nhà ông Vũ Văn Cường ở trang trại bỗng dưng bị cháy toàn bộ, thiệt hại hàng tỷ đồng, hiện vẫn chưa được làm rõ nguyên nhân cháy.

Đến ngày 30-12-2020, UBND T.P Vĩnh Yên tổ chức cưỡng chế các hộ gia đình chưa nhận tiền đền bù của phường Đồng Tâm…

Theo người dân thì trước đó, ngày 11-4-2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định 1015 bàn giao 103.925,9m2 đất (đợt 1) tại xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho DOJI. Tuy nhiên, dự án KĐT mới Nam Vĩnh Yên giai đoạn 3 được quy hoạch với diện tích là 70,68ha, nhưng người dân cho biết là không không thấy đề năm thực hiện ở biểu 13/CT trong “danh mục các công trình dự án thực hiện trong kỳ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh Vĩnh Phúc”.

Điều bất bình thường nữa là tại Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10-5-2018 của Chính phủ chỉ chấp thuận cho Vĩnh Phúc chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 là 19.185ha (trong đó diện tích đất nông nghiệp 19.051ha; diện tích đất phi nông nghiệp là 134ha). Thế nhưng tại biểu 13/CT (danh mục các công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh Vĩnh Phúc) thì tổng diện tích đất UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã cho phép chuyển đổi lên tới 20.219,83ha - vượt so với chỉ tiêu của Thủ tướng đã phê duyệt là 1.034,83ha.

Về số diện tích vượt này, người dân mong muốn được làm sáng tỏ xem số diện tích đang nằm ở những công trình, dự án nào? Số diện tích vượt đó có ít diện tích nào nằm ở Dự án KĐT mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3 hay không, nhưng đến nay người dân dù nhiều lần đề nghị vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía chính quyền các cấp tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong đơn người dân còn khẳng định: Tại một số văn bản của Chính phủ và Bộ TNMT thì Dự án KĐT mới Nam Vĩnh Yên triển khai trên địa bàn xã Đồng Cương chỉ được phép thu hồi 12ha (trong đó 10ha đất lúa, 2ha đất khác của xã Đồng Cương). Tại Công văn 599/TTg-KTTX ngày 27-4-2015, Công văn 1221/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 7-4-2015 của Bộ TNMT thì chỉ được phép thu hồi 35ha (trong đó 18ha đất lúa, 17ha đất khác của T.P Vĩnh Yên).

Do đó, người dân cho rằng Thủ tướng Chính phủ mới chấp thuận cho phép thu hồi 47ha ở Dự án KĐT mới Nam Vĩnh Yên nhưng tỉnh Vĩnh Phúc lại thu hồi 70,68ha là vượt số diện tích đã được Thủ tướng chấp thuận…

Xin được chuyển phản ánh của người dân nêu trên tới UBND tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ, trả lời công dân và hồi âm cho Báo CCB Việt Nam biết kết quả giải quyết theo quy định của Luật Báo chí.

BBĐ