Vừa qua, UBND và Hội CCB TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ ký kết quy chế liên tịch phối hợp công tác (ảnh).

Theo đó, UBND thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND các quận, huyện phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để CCB và các cấp Hội CCB của thành phố tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án phát triển KT-XH, đào tạo, dạy nghề cho CCB, CQN và con em của họ, phát huy vai trò gương mẫu, tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước và công tác đối ngoại nhân dân. BCH Hội CCB thành phố chỉ đạo các cấp Hội giáo dục, động viên CCB giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, giáo dục thế hệ trẻ, tham gia tích cực , hiệu quả chương trình “5 không, 3 có” của thành phố, giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, thi đua “CCB gương mẫu”...

Phát Nguyễn