Hội thi có 16/16 xã, thị trấn tham gia, với 132/132 Chi hội trưởng dự thi
Hội thi thành công rất tốt đẹp, cụ thể:

  • Chủ động xây dựng kế hoạch, tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể, các ban ngành ở địa phương.

  • Nội dung sâu sắc, hình thức phong phú

  • Là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, bổ ích
    Giải nhất thuộc về Chi hội trưởng Hoàng Thanh Cảm, thôn Đông Phú, xã Phong Bình

    Thành Nam