Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng vừa giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) chủ trì rà soát, lập kế hoạch giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng về chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, ưu tiên giải quyết trước đối với các đồng chí TNXP tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Đồng thời, Bộ LĐTBXH cần đề xuất điều chỉnh, sửa đổi hoặc thay thế Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Theo đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ, công tác giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. TNXP được giải quyết một số chế độ như bảo hiểm y tế, hỗ trợ mai táng, trợ cấp do nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh…
Từ năm 2005 đến 2009, Hội Cựu TNXP phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quy tập 800 hài cốt liệt sĩ TNXP, xây dựng 560 ngôi nhà tình nghĩa, xóa 1.100 nhà dột nát, tặng 15.600 sổ tiết kiệm và hơn 20 nghìn phần quà, suất học bổng cho gia đình, con em cựu TNXP.
Tuy nhiên, công tác giải quyết chế độ cho cựu TNXP còn một số hạn chế như tiến độ giải quyết còn chậm, thiếu chính xác, bị một số đối tượng không phải là TNXP lợi dụng…
Bởi vậy, việc điều chỉnh, sửa đổi hoặc thay thế Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg đang được đặt ra. Chẳng hạn như về đề nghị trợ cấp một lần đối với TNXP tham gia kháng chiến sau khi hoàn thành nhiệm vụ không chuyển ngành, trở về địa phương, chưa được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần theo QĐ 104; trợ cấp hàng tháng đối với TNXP tham gia kháng chiến sau khi hoàn thành nhiệm vụ không chuyển ngành, trở về địa phương, hiện sống cô đơn không có người chăm sóc, nuôi dưỡng,...
Hiện cả nước có khoảng 350.000 cựu TNXP, trong đó có hơn 253.000 cựu TNXP thuộc diện được xem xét giải quyết chế độ, chính sách theo QĐ 104 (chiếm tỷ lệ gần 72%). Sau 10 năm thực hiện QĐ 104 của Thủ tướng Chính phủ, đã có gần 126.000 TNXP được giải quyết hưởng chế độ, chính sách theo QĐ 104 (đạt gần 50% so với tổng số TNXP thuộc diện xem xét giải quyết chế độ). Trong đó có 4.897 liệt sĩ, 33.872 thương binh, trợ cấp một lần 83.620 người và trợ cấp thường xuyên 3.563 người và 12.094 TNXP được vay vốn ưu đãi thông qua các tổ chức đoàn thể.

Theo VGP

Chí Đức