Anh phải bán cả nhà cửa, nội thất để trả nợ rồi mở quán chữa xe đạp. Song “Cái khó ló cái khôn”, thời gian này ở địa phương chỉ có máy vò lúa mà khi di chuyển phải bỏ lên xe bò kéo. Nhân có ít đồ dùng chữa xe đạp anh mày mò nghiên cứu cải tiến thành máy vò lúa có bánh xe tự hành. Rồi anh lại chế tạo ra các loại máy bóc vỏ sắn, băm sắn, băm cỏ cho gia súc và cả các loại xe cào cào đầu dọc đầu ngang, anh không có vốn, bà con mang tiền đặt trước để anh làm. Dần dần có tiền, anh lại đầu tư mua sắm thêm máy hàn, máy tiện, máy cắt, xây dựng thành nhà xưởng sản xuất và bán các loại máy nông nghiệp.

Hiện nay, thu nhập của gia đình anh, trừ chi phí mỗi năm còn lãi 150 triệu đồng. Anh còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 công nhân là con em CCB, với mức thu nhập bình quân 3 triệu đồng một người/tháng!...

Hoàng Sơn Tăng