Đây là một dự án của Sở KHCN tỉnh. Ông được chính quyền cho gia đình thuê 1,2 ha ruộng, Sở KHCN đầu tư 500 triệu đồng. Hội CCB cho vay 20 triệu đồng, vay ngân hàng CSXH 1 tỷ đồng. Ông tập trung đầu tư làm 4.000m2 nhà lưới, mua giống các loại hoa, các thiết bị chuyên dùng tổng cộng tới 2 tỷ đồng. Là dự án của tỉnh, nên Sở KHCN cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp chỉ đạo xây dựng nhà lưới, tập huấn kỹ thuật trồng quy trình chăm sóc các loại hoa, thậm trí cho đi tham quan học tập tận Trung Quốc. Nhờ vậy, từng bước sản xuất các loại hoa cao cấp như: hoa đồng tiền, hoa ly, hoa hồng... cho thu nhập khá ổn định. Những năm gần đây ông thu 600 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động, vào thời vụ thu hoạch lên tới 10 lao động.

Mô hình trồng hoa cây cảnh công nghệ cao của CCB Vũ Viết Hoạch đang được hội viên trong huyện đến học tập, làm theo...

Bài và ảnh: Nguyễn Đình Quế