Trở lại cuộc sống đời thường, đại bộ phận tuổi đã cao, sức đã yếu, song vẫn là trụ cột trong lao động sản xuất xây dựng cuộc sống mới ở quê hương, miệt mài việc làng, việc xã. Tuy nhiên, do phương pháp tổ chức sản xuất của “thời bao cấp”, nên giữa một vùng gò đồi đất rộng người thưa mà đời sống của nhân dân và gia đình CCB chưa được cải thiện rõ nét.

Trước tình hình đó, Hội CCB xã mở cuộc vận động “Đổi mới cách nghĩ, cách làm trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng” và ra nghị quyết “Đảng viên CCB không được nghèo”, cùng khẩu hiệu: “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, rồi đảng viên CCB phải phấn đấu làm kinh tế hộ gia đình “đạt khá và giỏi”, “đảng viên đi trước, làng nước đi sau”…

Bằng nhiều hình thức tổ chức linh hoạt như đứng ra tín chấp vay vốn ngân hàng, huy động quỹ Hội cho vay luân phiên với lãi suất thấp, huy động hội viên giúp nhau ngày công, giúp nhau con giống, cây trồng, trợ giúp sức kéo, phân bón, vật tư phục vụ sản xuất, với phương châm làm đến đâu, chắc đến đó, sau 5 năm lao động vất vả, Hội CCB Vĩnh Long đã xây dựng được 42 mô hình CCB phát triển kinh tế giỏi phù hợp với điều kiện tự nhiên ở địa phương, như mô hình trồng cao su tiểu điền của 30 hộ quản lý 185 héc-ta cao su, trong đó có 150 héc-ta đã đi vào khai thác (với năng suất, sản lượng và thời giá hiện nay, mỗi héc-ta cao su cho thu nhập bình quân 1 đến 1,2 triệu đồng/ngày); mô hình trang trại tổng hợp chăn nuôi gia súc và trồng rừng (nhiều hộ gia đình CCB quản lý 10-13 héc-ta rừng trồng sắp đến mùa thu hoạch); mô hình chăn nuôi tổng hợp (nuôi dê, nhím, dũi, lợn thả rông theo kiểu đồng bào các dân tộc vùng bão, mô hình nuôi lợn, nuôi cá khép kín…) cho thu nhập ổn định 100 - 150 triệu đồng/năm. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của các tổ chức Hội, nhiều hộ gia đình CCB đã vươn lên làm giàu và trở thành điểm sáng về làm ăn kinh tế không những trong phạm vi xã mà còn trong phạm vi toàn tỉnh như hộ gia đình CCB Trần Đức Thái, gia đình CCB Trần Huỳnh, gia đình CCB Nguyễn Thái Sơn… Đặc biệt đội ngũ đảng viên CCB đã hoàn thành được tâm nguyện “đảng viên không được nghèo” trong cuộc vận động xây dựng cuộc sống mới ở quê hương.

HỒ VĂN NHẠC