Nội dung đáng chú ý này vừa được BHXH Việt Nam ban hành tại Quyết định số 1666/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ BHYT.

Quyết định này ban hành mẫu thẻ BHYT sử dụng thống nhất trong phạm vi cả nước từ ngày 1-4-2021 - ngày Quyết định này chính thức có hiệu lực. Theo đó, phôi thẻ BHYT gồm các thông tin: Mã số: In 10 ký tự mã số BHXH của người tham gia BHYT; họ và tên, ngày sinh, giới tính; mã mức hưởng BHYT; mã nơi đối tượng sinh sống; tên cơ sở người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu; giá trị sử dụng: Từ ngày…/…/…; thời điểm đủ 5 năm liên tục: In từ ngày…/…/… tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục theo quy định hiện hành; nơi cấp, đổi thẻ BHYT, chữ ký…

Trong đó, những điều cần lưu ý được in tại mặt sau của thẻ gồm các nội dung: Mỗi người tham gia BHYT được cấp một thẻ với mã số BHXH duy nhất. Sử dụng mã số BHXH và đăng ký giao dịch tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn để tiếp tục tham gia BHYT, cấp lại, cấp đổi thẻ, kiểm tra chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT được hưởng. Để biết thông tin thẻ BHYT, truy cập địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn hoặc nhắn tin theo cú pháp: BH THE {mã số BHXH} gửi 8079… Đặc biệt, phôi thẻ BHYT đã in trước đó mà chưa sử dụng hết thì được tiếp tục sử dụng cấp cho các đối tượng tham gia BHYT. Trong thời gian chờ đổi thẻ BHYT mới, thẻ đã cấp còn hạn được tiếp tục dùng để khám chữa bệnh.

Lã Độ