Anh Nhạn sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống cách mạng, 16 tuổi đi bộ độâi. Mười năm tại ngũ, anh tham gia hàng chục trận đánh, 4 lần bị thương nặng, tưởng chừng không thể sống được, nhờ đồng đội nhiệt tình cứu chữa, anh đã qua khỏi.

Trở về cuộc sống đời thường, với một chiếc xuồng ba lá được cấp ủy, chính quyền quan tâm, cho mượn một bến đò đưa khách sang sông, sau hơn hai mươi năm lao động, nay anh đã có nhiều chiếc tàu, vận chuyển hàng hóa nông sản và chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên 3 ha đất, trở thành người giầu có ở địa phương.

Thời gian qua, anh đã trích một phần tiền xây dựng 12 cây cầu bê tông trị giá 243 triệu đồng; xây dựng 2 căn nhà đồng đội trị giá gần 40 triệu đồng; và tặng nhiều quà các Mẹ VNAH, các gia đình chính sách và hỗ trợ Hội khuyến học xã…

PHƯƠNG NGHI