Năm 2011, sau khi tìm hiểu các mô hình phát triển kinh tế gia đình, kỹ thuật chăm nuôi và nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm, CCB Phạm Tất Đạt đầu tư đào đắp trên 700m2 vườn thành 3 ao nuôi ba ba thử nghiệm. Trừ các khoản chi phí, gia đình ông thu về trên 100 triệu đồng. Thấy mô hình nuôi ba ba phát triển được, ông cắt thêm 250m2 đất để đào ao nuôi ba ba gai, có chất lượng kinh tế cao hơn. Vừa nuôi vừa rút kinh nghiệm, vừa cung cấp ba ba thương phẩm cho các nhà hàng, khách sạn, vừa bán ba ba giống cho các cơ sở chăn nuôi, mô hình nuôi ba ba của ông dần dần phát triển thành một trang trại với quy mô 5 ao nuôi ba ba thương phẩm, hàng chục bể nuôi ba ba giống, bình quân mỗi năm cung cấp ra thị trường từ 4.000 đến 5.000 con giống. Gia đình ông trồng thêm các loại cây ăn quả như bưởi, nhãn, táo… Năm 2016, mô hình nuôi ba ba thu nhập gần 400 triệu đồng và tạo việc làm thường xuyên cho trên 10 lao động tại địa phương.
Đời sống ổn định, kinh tế phát triển, CCB Phạm Tất Đạt tích cực giúp đỡ hội viên và nhân dân địa phương về vốn, con giống, kỹ thuật và kinh nghiệm nuôi ba ba đẻ, cùng làm kinh tế gia đình. Ông là thành viên Hội doanh nhân CCB T.P Tam Điệp, được các cấp Hội và chính quyền khen thưởng.
Nguyễn Văn Bốn