Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Phùng Khắc Đăng đã điểm lại những mốc son đáng nhớ trong quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi Bác Hồ khởi xướng. Và cho đến nay sau 85 năm xây dựng và trưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác-Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc và CNXH vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách làm nên những thành tựu vĩ đại. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, đưa nước ta từng bước tiến lên CNXH.
Những thắng lợi trong 85 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực, sự sáng tạo của Đảng ta và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Chúng ta tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta sẽ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ nhân loại.
Cũng tại buổi lễ các đại biểu đã nghe báo cáo Tổng kết công tác năm 2014, phương hướng nhiệm vụ và phong trào thi đua năm 2015 của TƯ Hội. Theo đó, trong năm 2014, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Hội CCBVN đã triển khai được nhiều nhiệm vụ với khối lượng công việc lớn tiêu biểu như tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” toàn quốc lần thứ V và kỷ niệm 25 năm Ngày Thành lập Hội, tổ chức di chuyển cơ quan an toàn, tiết kiệm, đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng mà cấp trên đã đề ra. Với những thành tích đạt được trong năm qua, TƯ Hội đã tặng cờ thi đua cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 20 cá nhân có thành tích cao trong lao động.
Hoàng Linh