* ![](/Pictures/2013/thang 7/Từ 1-15/110713-Hoi nghi tong ket 10 nam vay von Ngan hang (1).JPG)*    ![](/Pictures/2013/thang 7/Từ 1-15/110713-Hoi nghi tong ket 10 nam vay von Ngan hang (4).JPG)    ![](http://cuuchienbinh.com.vn/Pictures/2013/thang%207/Từ%201-15/110713-Hoi%20nghi%20tong%20ket%2010%20nam%20vay%20von%20Ngan%20hang%20(2).JPG) Báo cáo tổng kết 10 năm vay vốn và thực hiện ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội do Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Đạo trình bày nêu rõ, sau 10 năm thực hiện, được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng CSXH và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, hoạt động vay vốn tín dụng ưu đãi đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, gop phần tích cực vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho hội viên CCB và các đối tượng chính sách. Tính đến nay, tổng dư nợ ủy thác qua Hội CCB Việt Nam đạt 17.181,629 tỷ đồng, bình quân tăng trưởng hàng năm là 47,9%; đạt tỷ trọng 14,9% so với tổng dư nợ qua các tổ chức Hội, đoàn thể; hiện có 33.075 tổ TK và VV; 1.042.374 hộ còn dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn thấp, luôn dưới 0,5%. Chỉ sau 1-3 năm vay vốn ưu đãi, hội viên có thể trả nợ được cả gốc và lãi, số tiền sinh lời đạt bằng mức vay nợ hoặc cao hơn. Đã có hàng triệu lượt hộ gia đình CCB và diện chính sách được vay vốn, tạo việc làm thêm cho 1.533.409 CCB và con em; xóa được 35.206 nhà dột nát. Hiện nay, Hội CCB cả nước có gần 2,7 triệu hội viên, tỷ lệ hộ nghèo còn 5,67%, hộ cận nghèo 4,04%...Nhiều bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động đã được đúc rút để thời gian tới các công việc giữa hai bên là Hội CCB Việt Nam và Ngân hàng CSXH được thực hiện ngày càng tốt hơn. Tiếp theo, hàng chục báo cáo tham luận của các đơn vị Hội CCB cả nước như Hội CCB tỉnh Nghệ An, Gia Lai, Phú Thọ; huyện Chơn Thành (Bình Phước), huyện Tân Hưng (Tây Ninh), xã Bản Bo (huyện Tam Đường, Lai Châu)…đã được trình bày tại Hội nghị, làm phong phú thêm các cách làm hay của các địa phương trong vay vốn và thực hiện ủy thác. Cũng tại Hội nghị này, 61 đơn vị tập thể và 52 cá nhân tiêu biểu trong Hội CCB cả nước đã được TƯ Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen.

Tin và ảnh: QUỐC HUY