Tỉnh Lào Cai: Trong 5 năm qua, các cấp Hội có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, giúp nhau giảm nghèo và phát triển kinh tế, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, chăm lo bảo đảm chế độ, quyền lợi của CCB. Với chủ trương giúp hội viên ở các xã vùng cao xóa nghèo bền vững, Hội nhận uỷ thác gồm 11 chương trình với Ngân hàng CSXH ở 127/164 xã, phường, thị trấn; quản lý 527 tổ tiết kiệm vay vốn với 15.974 hộ, số dư là 345 tỷ 374 triệu đồng (tháng 6-2012); đã thẩm định và cho vay 17 dự án, giải quyết việc làm cho 118 lao động với tổng số vốn vay trên 3 tỷ đồng, các hộ gia đình sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, cơ bản trả nợ đúng kỳ hạn. Hiện đã có 7.871 hộ hội viên được địa phương bình xét đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Những đơn vị thực hiện tốt như: Mường Khương, Bát Xát, Bảo Thắng, Văn Bàn… Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào BCH, nhiệm kỳ 2012-2017 và 4 đại biểu chính thức (1 dự khuyết) đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Hà Văn Bàn được bầu làm Chủ tịch Hội.

Tin và ảnh: Bảo Minh

Tỉnh Phú Yên: Kết nạp được 2.205 hội viên mới, nâng tổng số hội viên CCB trong toàn tỉnh lên 13.223 đồng chí. Hội đã khai thác có hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi; tính đến tháng 6-2012, tổng số vốn vay trong toàn Hội là 134.081 triệu đồng, với 8.536 hộ vay, giải quyết việc làm trên 24.600 lao động là con em gia đình CCB, CQN, đồng thời còn hướng dẫn cho hội viên vay hàng chục tỷ đồng từ ngân hàng để sản xuất, kinh doanh. Trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, có trên 600 gia đình hội viên làm kinh tế bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản vươn lên làm giàu chính đáng… Đã giải quyết xóa được 405 nhà ở tạm bợ dột nát cho hộ hội viên nghèo với tổng số tiền là 5.465,4 triệu đồng. Thành lập được 101 CLB, thu hút được 10.632 CQN đăng ký tham gia sinh hoạt, đạt 61,57%. Hội thường xuyên tổ chức phong trào “CCB đi tìm đồng đội”, tham gia tìm kiếm cất bốc được 411 hài cốt liệt sĩ đưa về NTLS. Củng cố 148 chi đoàn và Đoàn cơ sở từ yếu kém vươn lên hoạt động khá. Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 19 đồng chí, bầu 4 đồng chí đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Huỳnh Ngọc Sanh được bầu làm Chủ tịch Hội CCB tỉnh.

Trần Công Thi

Tỉnh Sơn La: Trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán bộ, hội viên trong đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền; tích cực phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục tăng cường, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên luôn nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với việc tiếp tục “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đại hội đã bầu BCH khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Cầm Xuân Ế được bầu làm Chủ tịch Hội CCB tỉnh.

Hoàng Linh