Theo báo cáo của các Hội, CLB trong 5 năm (2013-2018), toàn Hiệp hội có 7.728 doanh nghiệp; 82.791 trang trại, HTX do CCB làm chủ; tổng doanh thu 250.000 tỷ đồng; nộp thuế Nhà nước hơn 20.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hơn 600.000 lao động.

Tổng số tiền làm từ thiện xã hội hằng năm của toàn Hiệp hội đã trao tặng hơn 400 căn nhà tình nghĩa và hơn 100 nhà tình thương, Nhà đồng đội và nhà cho người nghèo. Từ năm 2015-2017, Hiệp hội phối hợp với Hội CCB Việt Nam tổ chức Chương trinh “Tri ân đồng đội” đã ủng hộ gần 300 Nhà tình nghĩa và 122 tỷ đồng từ thiện.

Nhân dịp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành hằng năm, Hiệp hội đã phát động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động các đại biểu ủng hộ hơn 10 tỷ đồng, hỗ trợ quỹ và giúp đỡ địa phương xây nhà tình nghĩa…

Minh Anh