Các thế hệ phi công, sĩ quan, nhân viên kỹ thuật hàng không tốt nghiệp ra trường đã và đang công tác ở các đơn vị trong và ngoài quân đội. Nhiềuđồng chí đã trở thành anh hùng, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, đảm nhiệm cương vị lãnh đạo, chỉ huy cấp quân chủng, các sư đoàn, trung đoàn không quân, các tổng công ty, công ty ở trong và ngoài Quân chủng.Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào giảng dạy và huấn luyện, mà trọng tâm là đào tạo phi công, thợ kỹ thuật chuyên sâu phục vụ cho quốc phòng. Liên kết huấn luyện học viên dự khoá bay cho Tổng công ty Hàng không dân dụng Việt Nam và học viên quốc tế.

Nhà trường đang tiến hành thực hiện đề án “Quy hoạch Trường Sĩ quan Không quân đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và tiến tới thành lập Trường Đại học Hàng không Lê Hồng Phong. Mục tiêu là xây dựng đơn vị thành trung tâm đào tạo có cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật hiện đại để đào tạo phi công quân sự, dân sự, sĩ quan chỉ huy tham mưu không quân, nhân viên chuyên môn kỹ thuật hàng không cho lực lượng không quân, hải quân và hàng không dân dụng. Liên kết với các viện nghiên cứu, các trường đại học ở Khánh Hòa và cả nước để nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực hàng không quân sự và khoa học về vũ trụ phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với những thành tích nổi bật suốt trặng đường 55 năm qua, Nhà trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng tặng nhiều phần thưởng cao quý như Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, Huân chương Quân công hạng nhất….

Công Thi