Ngày 26-2, Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam có buổi làm việc với toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo CCB Việt Nam. Dự buổi làm việc có lãnh đạo, đại diện các cơ quan T.Ư Hội.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Tường - Tổng biên tập báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ, xây dựng Tòa soạn Báo trong thời gian vừa qua; dự kiến phát triển của tờ báo và những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và xây dựng của Tòa soạn thời gian tới. Đồng chí khẳng định, trong điều kiện hoạt động báo viết gặp rất nhiều khó khăn do sự tác động mạnh mẽ của công nghệ thông tin với các kênh truyền thông trên mạng xã hội và sự tác động tiêu cực của cơ chế thị trường vào hoạt động báo chí, Báo CCB Việt Nam vẫn luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, đúng định hướng chính trị, chất lượng báo được nâng lên, bảo đảm ổn định đời sống cho cán bộ, phóng viên.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan T.Ư Hội đã có những ý kiến sâu sắc, chân tình về nội dung, hình thức, cách thức phối hợp thực hiện để Báo CCB Việt Nam phát triển hơn, nội dung sâu sắc hơn và phát hành rộng hơn; đề cập những giải pháp, biện pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn trong công tác tuyên truyền, phát hành cũng như các hoạt động của BBT.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Song Phi ghi nhận và biểu dương Báo CCB Việt Nam luôn giữ vững bản lĩnh chính trị của một cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam, trong năm vừa qua đã có những đổi mới tích cực. Đồng thời đưa ra những chỉ đạo quan trọng đối với BBT trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tờ báo cả trước mắt và lâu dài. Trước hết là phải mở rộng phát hành tới các cơ sở Hội, nhất là ở địa bàn các tỉnh phía Nam. Để sự chỉ đạo của lãnh đạo và các cơ quan T.Ư Hội chuyển tải qua Báo CCB Việt Nam đến được các cơ sở Hội nhanh nhất, rộng khắp. Thường trực và các cơ quan T.Ư Hội sẽ nghiên cứu và có biện pháp thiết thực để Báo giải quyết vấn đề này. Về phần mình, Báo cần bám sát sự chỉ đạo công tác Hội từ các cơ quan T.Ư Hội, tăng cường đến cơ sở và đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cộng tác viên. Bám sát các nhiệm vụ chính trị và các hoạt động lớn của Hội để tuyên truyền hiệu quả về thực hiện 35/CT-TƯ 2019 về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đấu tranh phản bác các tư tưởng sai trái, đóng góp phản biện xã hội…  

Trung tướng Nguyễn Song Phi cũng đề nghị các cơ quan của T.Ư Hội tiếp tục phối hợp, giúp đỡ BBT Báo CCB Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền và xây dựng cơ quan. Chủ động thông báo và phối hợp với BBT tuyên truyền các nội dung về hoạt động chỉ đạo của từng cơ quan T.Ư Hội.

Quang Vũ - Anh Hải