Nhờ thẩm sâu những điều trên mà ở dây đã bàn giao mặt bằng làm giao thông với tổng chiếu dài là 2.542m: hiến 3.000m2 đất; tháo dỡ 800m tường bao, 5 gian nhà bếp cấp, 10 gian bếp và bán mái, 30 chiếc cổng ra vào, trên 1.000 cây lưu niên. Ngoài ra, tích cực thực hiện các dự án như: Dự án nâng cấp đường từ quốc lộ 21A vào từ đường nhà thờ Nguyễn Khuyến (Di tích lịch sử quốc gia) có chiều dài 1km (có 9 hộ với diện tích thu hồi là 2.300m2); tuyến đường quốc lộ 21A (có 200 hộ với diện tích thu hồi là 10ha); dự án từ Cống ông Trấn đến thôn Phú Đa dài 2km (có 12 hộ với diện tích thu hồi là 1.800m). Đến thời điểm này, xã Trung Lương đã hoàn thành xông việc giải phóng mặt bằng, không có đơn thư khiếu nại, tạo niềm tin trong nhân dân với Đảng, Nhà nước. 

Công tác Hội