Trả lời đại biểu Dương Minh Tuấn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về kết quả quy hoạch phát triển quản lý báo chí 2025, Bộ trưởng thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, sau khi Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Ban Tuyên giáo, các cơ quan báo chí. Tính đến tháng 6-2020, Bộ đã có báo cáo sơ kết 1 năm, trong đó đã tiến hành quy hoạch báo chí đối với 33 tổ chức hội ở Trung ương. Tại các bộ ngành có 13/29 bộ ngành phải triển khai quy hoạch, hiện còn 2 cơ quan báo chí phải quy hoạch đang chờ cấp phép. Theo lộ trình, đến hết năm 2020 sẽ thực hiện xong quy hoạch báo chí ở Trung ương và địa phương.

PV