Trả lời chất vấn của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (tỉnh Bến Tre) về tình trạng tiêu cực của lực lượng công an ở cơ sở, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng vấn đề tiêu cực của một số công an cơ sở chỉ là trường hợp cá biệt. Bộ Công an kiên quyết xử lý các sai phạm, tiêu cực, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp để phòng ngừa, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, tiêu cực của cán bộ, chiến sỹ, không bao che, bất kể trường hợp nào. Hiện nay, Bộ Công an đã tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn lực lượng Công an nhân dân với quan điểm “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Bên cạnh đó, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cán bộ theo từng đơn vị được phân công phụ trách. Nếu cán bộ có vi phạm, sẽ xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đó. Bộ Công an tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân, kiên quyết xử lý các vi phạm, không bao che, né tránh, công khai, minh bạch kết quả xử lý. Bộ trưởng cũng đề nghị nếu nhân dân phát hiện trường hợp Công an có những tiêu cực, vi phạm cần thông báo ngay với Bộ Công an và Công an các cấp. Bộ sẵn sàng tiếp nhận thông tin để xác minh, đánh giá, xử lý kịp thời, có thông báo rộng rãi với nhân dân.

Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết gần đây tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội có chiều hướng gia tang, thể hiện những vấn đề lo ngại do đạo đức xã hội xuống cấp. Để giải quyết tận gốc loại tội phạm này cần phải tiến hàng đồng bộ nhiều giải pháp về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành luật pháp để xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, khắc phục sự xuống cấp về đạo đức xã hội, đạo đức con người; không chỉ quan tâm đến vấn đề kinh tế mà phải coi trọng đầy đủ hơn vấn đề xã hội trong quá trình phát triển.

PV