Cuộc vận động đã bước sang năm thứ 3, đa số cán bộ, hội viên đều nhận thức được ý nghĩa quan trọng và là chủ chương kịp thời, đúng đắn của Đảng. Thực hiện cuộc vận động, Hội CCB tỉnh Hải Dương đã xây dựng 5 chuẩn mực hội viên CCB theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh; hướng dẫn các cấp Hội, hội viên xây dựng chuẩn mực hội viên. Cuộc vận động bước đầu đã góp phần quan trọng làm chuyển biến cả nhận thức tư tưởng và hành động, nâng cao đạo đức, lối sống, tính gương mẫu của cán bộ, hội viên. Kết quả nổi bật trong cuộc vận động là hướng dẫn và tổ chức học tập các chuyên đề. Đến năm 2009, đã có gần 90 nghìn hội viên (93,04%) được học tập ở cơ sở và đọc tài liệu ở chi hội. Đã có nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động, tiêu biểu như Hội CCB TP Hải Dương, các huyện Kinh Môn, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Hà... các hội viên Nguyễn Huy Phồn, Vũ Khánh, Phạm Văn Chiến...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Khắc Đăng biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp Hội, hội viên CCB tỉnh và khẳng định cuộc vận động là cơ hội để mọi cán bộ, hội viên học tập, nắm vững những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện trong toàn Hội, qua đó tạo ra phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội khác. Đây cũng là dịp để rèn luyện, giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận mới tại địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các CCB trong tỉnh phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hơn nữa trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, một di sản quý báu Người đã để lại cho hôm nay và mãi mãi về sau.

Sau khi kiểm tra việc triển khai thực hiện cuộc vận động, Ban chỉ đạo cuộc vận động đã đánh giá: Hội CCB các cấp từ tỉnh đến cơ sở đều tổ chức triển khai nghiêm túc, thực hiện đúng kế hoạch của cấp uỷ Đảng và hướng dẫn của Hội cấp trên; cán bộ, hội viên học tập với số lượng đông đảo, có chất lượng cao, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền ở địa phương, cơ sở, đồng thời có nhiều sáng kiến, việc làm thiết thực theo tấm gương Bác Hồ.

Tại Hội nghị, Hội CCB tỉnh đã trao bằng khen cho 26 tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc cuộc vận động này. Ảnh: *Đồng chí Phùng Khắc Đăng, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam gặp gỡ các đại biểu tại Hội nghị. * * *

Tin và ảnh: Quang Vinh