Giao diện Trang Thông tin điện tử Hội CCB Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 21-6, Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội CCB Việt Nam (viết gọn là Trang thông tin) được khai trương. Trang thông tin đi vào hoạt động sẽ là nơi cung cấp thông tin chính thức, chính thống, toàn diện các hoạt động của Hội cũng như các chủ trương, chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện công tác… cho CCB và công chúng quan tâm.

Hội CCB Việt Nam là đơn vị chủ quản trang thông tin; đồng chí Chủ tịch Hội là người đứng đầu và đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB Việt Nam là người chịu trách nhiệm nội dung.

Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, ngày 17-4, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội CCB Việt Nam. Ban Biên tập của Trang thông tin gồm 4 đồng chí; tổ cộng tác viên khối các cơ quan T.Ư Hội gồm 15 đồng chí là cán bộ Ban Tuyên giáo và các Ban, Văn phòng, Báo CCB Việt Nam, Làng Hữu nghị Việt Nam. Hội CCB các tỉnh, thành phố, Khối 487 cử một cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo tham gia cộng tác viên Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội CCB Việt Nam.

Sau gần 1 tháng chạy thử nghiệm, đến nay, Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội CCB Việt Nam đã vận hành tốt. Từ nay trang thông tin sẽ thường xuyên cung cấp các văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam tới các tỉnh, thành Hội, các cơ quan, đơn vị Khối 487 và các hội viên CCB; phối hợp tuyên truyền kết quả, kinh nghiệm hoạt động phong trào thi đua yêu nước của Hội CCB Việt Nam trên môi trường mạng; phát hiện, biểu dương, lan tỏa sâu rộng gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong CCB Việt Nam; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hình mới, đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội CCB Việt Nam cho các cấp Hội, hội viên Hội CCB Việt Nam.

Trang thông tin điện tử được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến, giao diện tương thích với các kích thước màn hình hiển thị khác nhau trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động với các trình duyệt phổ biến và sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, dựa trên bảng mã Unicode dựng sẵn. Giao diện Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội CCB Việt Nam có tên miền: https://hoiccbvietnam.vn/, được xây dựng với 7 chuyên mục chính và 4 chuyên mục phụ.

Bảy chuyên mục chính là:

Văn bản chỉ đạo. Đây là nội dung chính, cốt lõi của Trang; đăng tải các văn bản về chỉ thị, nghị quyết, thông tư, hướng dẫn, kế hoạch, đề án, chương trình, chương trình phối hợp, quyết định, kết luận, quy chế - quy định, báo cáo… của Đảng, Nhà nước và của Hội CCB Việt Nam.

Tin tức và sự kiện. Đăng tải những tin tức, sự kiện nổi bật tình hình thế giới, trong nước có ảnh hưởng đến hoạt động của Hội CCB Việt Nam.

Tin hoạt động Hội. Đăng tải các hoạt động tiêu biểu, nổi bật của Hội CCB Việt Nam.

Mô hình và điển hình. Đăng tải các nội dung về gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến tập thể, cá nhân trong Hội CCB Việt Nam.

Tìm đồng đội. Đăng tải các thông tin, văn bản chế độ, chính sách về công tác Hội và công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, nhắn tìm đồng đội.

Đời sống CCB. Đăng tải các thông tin về sức khỏe, những vấn đề văn hóa, xã hội… có liên quan đến cuộc sống của CCB.

Video tổng hợp. Trong đó đăng tải các clip, video tư liệu, tài liệu có liên quan đến Hội CCB Việt Nam.

Bốn chuyên mục phụ là:

Cơ quan chủ quản. Đăng tải các nội dung nhằm giới thiệu về Hội CCB Việt Nam (Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam qua các nhiệm kỳ; quá trình ra đời, xây dựng, phát triển của Hội CCB Việt Nam; những phần thưởng cao quý, truyền thống vẻ vang của Hội CCB Việt Nam).

Các kỳ đại hội. Giới thiệu những nội dung cơ bản về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ I đến lần thứ VII.

Lịch sử truyền thống. Đăng tải các nội dung về lịch sử, truyền thống của Hội CCB Việt Nam.

Liên hệ. Giới thiệu địa chỉ, số điện thoại cần liên hệ của Hội CCB Việt Nam.

Những thông tin được đăng tải trên Trang thông tin là thông tin chính thức của Hội CCB Việt Nam có nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam; tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên internet, góp phần phục vụ kịp thời công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu khoa học và nhu cầu khai thác thông tin của công chúng.

Vũ Minh