Kết quả phát hiện, giải tán 85 vụ đánh bài, 61 vụ đá gà, 125 vụ gây rối trật tự công cộng, giáo dục cảm hóa được 399 đối tượng hoàn lương, tham gia hòa giải 1.508 vụ về tranh chấp đất đai, tài sản, vay nợ, hôn nhân gia đình, trong đó hòa giải thành 1.114 vụ.

Cùng với việc giữ gìn an ninh xã hội, Hội còn vận động 7.905 hội viên CCB, CQN tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng 5.481 ngày công; đào đắp sửa chữa 162.715km đường giao thông nông thôn; đào đắp 21.568km đê bao; tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng, trong đó hội viên CCB đóng góp hơn 400 triệu đồng. Bên cạnh đó Hội tích cực thực hiện cuộc vận động “Ngày Vì an sinh xã hội" do MTTQ tỉnh phát động, có 10.834 hội viên CCB, CQN đóng góp được 166.454 triệu đồng vì người nghèo và cùng các ngành xây dựng được 150 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 25 triệu đồng; 18 nhà đồng đội cho hội viên CCB, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng; 201 nhà tình thương bằng 704.250 triệu đồng; 5 nhà đại đoàn kết trị giá 52,5 triệu đồng…

Thành tích ấy đang được Hội CCB tỉnh Trà Vinh tuyên truyền, phát huy mạnh hơn trong năm mới 2010.

TRẦN HIẾU