Đây là công nghệ xử lý nước không có hóa chất. Nguyên lý hoạt động cơ bản dựa trên quá trình bốc hơi và ngưng tụ tự nhiên, loại bỏ hoàn toàn những chất độc hại khó xử lý trong nước.

Hệ thống Terrawater được thiết kế theo dạng kết cấu module và lắp đặt gọn trong container 20-40 feet. Có thể kết hợp nhiều module lại để tăng công suất.

Terrawater xử lý nhiều nguồn nước như nước biển, lợ, nhiễm phèn, nước thải, nước nhiễm thuốc trừ sâu... Hệ thống sử dụng nhiều nguồn năng lượng để xử lý nước như địa nhiệt, năng lượng mặt trời, nhiệt thải tận dụng từ các nhà máy công nghiệp, nhiệt thải từ lò hơi, đầu đốt diesel, máy phát điện...

Khác với công nghệ R.O, Terrawater không "kén" nguồn nước, do vậy không cần phải xử lý nước trước khi đưa vào hệ thống để tiến hành tách muối. Ngoài ra hệ thống cũng không thải chất độc hại ra môi trường.

Quỳnh Anh (TH)