Ngày 8-9-2009, Hội CCB huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Đây là hội nghị điểm cấp huyện, thành phố được Ban thường vụ Hội CCB tỉnh chọn làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo các Huyện, Thành hội tiến hành tổng kết 5 năm phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đồng loạt trong toàn Tỉnh hội.

5 năm qua, Hội CCB huyện Cao Lộc đã quán triệt và thực hiện tốt chỉ thị của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới và thực hiện Luật Thi đua khen thưởng của Nhà nước. Qua báo cáo, hội nghị đã tập trung nêu rõ những thành tích nổi bật trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” 5 năm qua của Hội CCB huyện Cao Lộc trên nhiều mục tiêu quan trọng như giữ vững và phát huy truyền thống bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Tham gia giải quyết có hiệu quả 570 vụ mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, giữ vững ổn định tình hình ở cơ sở không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Phong trào thi đua đã tạo được những động lực thúc đẩy mạnh mẽ việc giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, xoá nhà dột nát và phong trào phát triển kinh tế trong Hội, tạo điều kiện cho hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Cho đến nay đã có 190ha đất lâm nghiệp, 12ha đất mặt nước nuôi thủy sản, 2ha đất nông nghiệp được địa phương giao cho Hội làm kinh tế. Hiện nay đã trồng rừng dự án được 72,1% số đất được giao. 5 năm qua, Hội đã xây dựng được 78 mô hình kinh tế trang trại, vườn rừng thu nhập bình quân một năm từ 30-100 triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động là con em hội viên CCB, ngoài ra Hội còn đứng ra tín chấp cho hội viên vay vốn từ Ngân hàng CSXH với trên 600 lượt hộ với tổng số dư nợ trên 2 tỷ đồng. Từ phong trào phát triển kinh tế, công tác xoá nghèo trong Hội hằng năm đều giảm từ 2-3%, đến cuối năm 2007 toàn Hội đã xoá xong cơ bản nhà dột nát. Số hộ giàu trong Hội ngày một tăng, đến năm 2008 có 125 hộ giàu (5,4%), toàn Hội không còn hộ hội viên nghèo. Đến nay đã thu hút được 75,74% CCB vào Hội. Công tác tổ chức Hội được phát triển rộng khắp và đến các thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới với 28 hội cơ sở, 181 chi hội và với trên 2.500 hội viên.

Đỗ An Thái