Về dự tập huấn, có 255 đ/c là Chủ tịch Hội cơ sở, các đồng chí trong Thường trực các huyện Hội, Trưởng, Phó các Ban cơ quan tỉnh Hội. Lớp học đã được đón các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh tới dự, đặc biệt được đón đồng chí Phạm Hữu Bồng, Phó Chủ tịch thường trực, cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo TƯ Hội CCBVN dự và trực tiếp lên lớp một số chuyên đề quan trọng như: Nghị quyết số 01 và kết luận 66 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về công tác CCB trong tình hình mới; những vấn đề cơ bản về công tác tư tưởng đối với CCB trong tình hình hiện nay; vấn đề Tôn giáo và công tác quản lý Nhà nuớc với Tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, cùng một số chuyên đề khác gắn với tình hình thực tế của tỉnh, của Hội.

Tuy thời gian ngắn, nội dung dài, yêu cầu lại cao, song qua nghiên cứu, trao đổi, các đồng chí học viên được các giảng viên cung cấp, trang bị những vấn đề cơ bản cả về lý luận thực tiễn, đã giải quyết một bước cơ bản về nhận thức cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp trong tình hình hiện nay. Đánh giá chung kết quả lớp tập huấn, đồng chí Chủ tịch tỉnh Hội khẳng định: “Với tính cầu thị và tinh thần trách nhiệm, lớp học đã được mục đích, yêu cầu đề ra”, đồng thời đồng chí cũng nhắc nhở các đồng chí cán bộ Hội cơ sở cần nắm chắc thực tế, vận dụng sáng tạo, nêu cao truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên giao.

CTH