Ban Chỉ đạo 515, Quân khu 4 vừa tiến hành kiểm tra Đội quy tập Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KTQP) 337 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS tại xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Trên cơ sở nguồn thông tin được cung cấp, từ ngày 27-7 đến nay, Đội quy tập Đoàn KTQP 337 đã triển khai lực lượng khảo sát địa bàn, xác minh thông tin và tìm kiếm HCLS tại núi Cô Loong, bản Sê Phu, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa (tọa độ 6965).

Sau 1 tháng tìm kiếm, Đội quy tập được 24 HCLS, chôn ở các vách đá dưới chân sườn núi và trong các hang đá ở trên núi. Các HCLS tìm thấy cùng nhiều di vật như: Cúc áo, lược, tăng, bát ăn bộ đội…

Theo thông tin của người dân địa phương, trong kháng chiến chống Mỹ (1968-1972), có đơn vị bộ đội trú quân tại núi Cô Loong, nhưng không biết rõ phiên hiệu đơn vị. Qua kiểm tra, Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515, Quân khu 4 biểu dương sự nỗ lực và kết quả đạt được của Đội quy tập. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Đoàn KTQP 337 khẩn trương xây dựng kế hoạch tìm kiếm cụ thể, chất lượng; tăng cường lực lượng tiếp tục bám nắm thông tin, triển khai mở rộng khu vực tìm kiếm, đảm bảo tỉ mỉ, chu đáo, khoa học, tìm kiếm và cất bốc hết các phần mộ và kết luận địa bàn tìm kiếm; làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức an táng các HCLS được tìm thấy trang trọng, đúng quy định.

Nguyễn Nam