Đại diện Ban Chỉ đạo 515 và Hội CCB tỉnh Đắk Lắk ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2030.

Hội CCB tỉnh Đắk Lắk và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh vừa tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tham gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin, giai đoạn 2023-2030.

Thời gian qua, Bộ CHQS và Hội CCB tỉnh tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập HCLS. Từ năm 2017-2022, các cấp Hội CCB phối hợp với các đơn vị trả lời đơn thư và tư vấn chính sách được 179 lượt người; phối hợp tìm kiếm, quy tập được 127 HCLS, trong đó có 56 HCLS hy sinh trên địa bàn tỉnh và 71 HCLS hy sinh tại Campuchia.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, chia sẻ những vướng mắc, khó khăn, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Trong giai đoạn mới 2023-2030, theo Đại tá Trần Minh Trọng - Chính ủy Bộ CHQS, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Hội CCB tỉnh Đắk Lắk thống nhất xây dựng chương trình phối hợp với các nội dung: Phối hợp tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định của Chính phủ, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia và các cấp về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và các cấp Hội, hội viên và CCB về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin…

Mai Hoa