Tại hội đàm, Ban Chuyên trách hai tỉnh ký kết biên bản thống nhất phối hợp tìm kiếm, quy tập HCLS.

Ban Chuyên trách tỉnh Kon Tum và Ban Chuyên trách tỉnh Rattanakiri (Campuchia) vừa tổ chức hội đàm về công tác tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Rattanakiri mùa khô 2023-2024.

Tại buổi hội đàm, trên tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, Ban Chuyên trách tỉnh Kon Tum và tỉnh Rattanakiri đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác tìm kiếm, quy tập HCLS mùa khô 2022-2023. Trong đó, Ban Chuyên trách và các địa phương tỉnh Rattanakiri tích cực chỉ đạo, vận động nhân dân cung cấp thông tin mộ liệt sĩ, dẫn đường, bảo đảm an toàn, giúp đỡ về vật chất, tinh thần, tạo điều kiện cho Đội K53 tỉnh Kon Tum tìm kiếm, quy tập được 4 HCLS; tỉnh Rattanakiri tổ chức lễ tiễn và bàn giao các hài cốt về nước trang trọng, ấm áp nghĩa tình, theo phong tục cổ truyền của đất nước Campuchia.

Ban Chuyên trách tỉnh Kon Tum mong muốn, thời gian tới, tỉnh Rattanakiri tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ để Đội K53 tổ chức tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Rattanakiri và đưa về nước.

Tại hội đàm, Ban Chuyên trách hai tỉnh ký kết biên bản thống nhất phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS mùa khô 2023-2024.

Cũng tại buổi hội đàm, Ban Chuyên trách tỉnh Kon Tum trao 6.500 USD hỗ trợ Ban Chuyên trách tỉnh Rattanakiri phục vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong mùa khô 2023-2024.

Mai Hoa