Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS tại nước bạn Lào.

Đội tìm kiếm, quy tập HCLS 192 (Đội 192) lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS trên địa bàn 2 tỉnh Salavan và Sêkông (Lào) trong 6 tháng mùa khô. Đội được kiện toàn tổ chức, biên chế đủ số lượng, chất lượng, tổ chức phát động phong trào thi đua, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng tiếng Lào, kiểm tra sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong đội...

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết phối hợp Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Salavan, Sêkông về thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và hồi hương HCLS mùa khô 2023-2024; thường xuyên kết nối trao đổi thông tin với phía bạn để nắm nguồn tin; tổ chức tốt việc tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ; triển khai kế hoạch và các nội dung liên quan trong công tác tìm kiếm, quy tập HCLS tại nước bạn Lào, phối hợp chính quyền hai tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập HCLS làm nhiệm vụ tại Lào theo kế hoạch đã xác định.

Những năm qua, Đội 192 đi đến trên 870 bản, làng ở 2 tỉnh Salavan và Sêkông tìm kiếm hàng nghìn vị trí và đã cất bốc được hơn 860 HCLS bộ đội Quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Lào về nước an táng.

Nguyễn Văn Hùng