Theo báo cáo của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh, 2 năm qua, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang triển khai có hiệu quả chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Người có công (NCC), các phong trào tình nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình NCC với tổng số 4.063 căn với 155,69 tỷ đồng. Trong đó, xây mới là 2.481 căn, sửa chữa là 1.582 căn. Ngoài ra, Sở LĐTBXH cũng trình UBND tỉnh xin chủ trương mở rộng đối tượng hỗ trợ nhà ở đối với hộ gia đình chính sách NCC với cách mạng theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25-7-2017 của Chính phủ đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thật sự khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ trong giai đoạn 2019-2020.

Bên cạnh đó, Sở LĐTBXH phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tổ chức ký kết hợp tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Mùa khô 2018-2019, tỉnh Kiên Giang; triển khai hướng dẫn, thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Hầu hết NCC và thân nhân được hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi của Nhà nước, đời sống ổn định và từng bước được cải thiện, góp phần ổn định chính trị, xã hội... Hiện 98% hộ gia đình NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn các hộ gia đình sống trên cùng địa bàn; 145 xã, phường, thị trấn đều thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình NCC với cách mạng...

Chí Đức