Đại diện hai bên ký kết chương trình phối hợp.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Hội CCB tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tham gia tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin giai đoạn 2023-2030.

Chương trình phối hợp nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và tổ chức hội, hội viên CCB, CQN với công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tham gia tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập HCLS.

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận nhiều ý kiến nhằm đề ra giải pháp phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp. Hai bên thống nhất, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp thực hiện đúng phương châm: Làm dứt điểm, dễ, rõ làm trước; phát hiện đến đâu, làm ngay đến đó, từng bước kết luận địa bàn. Tích cực đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, tìm kiếm, quy tập HCLS.

Lê Huy