Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị về kết quả triển khai kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, Khánh Hòa hoàn thiện nhiệm vụ kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS. Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Chỉ đạo 515 cho biết: Hiện nay, kết quả rà soát cho thấy tỉnh còn hơn 2.700 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Do đó, Ban Chỉ đạo 515 kiến nghị Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 chỉ đạo các đơn vị từng tham gia chiến đấu trên địa bàn tiếp tục cung cấp thông tin, sơ đồ mộ chí, hồ sơ, danh sách… để tỉnh tổ chức tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS; Vùng 4 Hải quân cần tổ chức kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập HCLS ở huyện đảo Trường Sa, nhập vào dữ liệu tỉnh để tìm kiếm, cất bốc và xác định danh tính HCLS; rút ngắn thời gian việc lấy sinh phẩm, giám định ADN (hiện nay thời hạn quy định là 6 tháng).      

Thông Nguyễn