Ngày 10-3, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành họp bàn về việc thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân CCB, cựu quân nhân tỉnh.

Cuộc họp thống nhất chủ trương thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân CCB, cựu quân nhân tỉnh, đồng thời yêu cầu sở, ngành liên quan phối hợp xây dựng đề án, điều lệ hoạt động cho phù hợp. Sau hoạt động 1 năm, nếu đủ điều kiện cho phép sẽ tổ chức Đại hội.

Việc thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân CCB, cựu quân nhân tỉnh nhằm từng bước xây dựng tập thể làm kinh tế hiệu quả, có điều kiện giúp đỡ những hội viên CCB, cựu quân nhân nghèo vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh...

An Hòa