Đây là một trong những điểm mới được đề cập tại Nghị định số 28 năm 2020 của Chính phủ. Mức phạt này chính thức được áp dụng từ ngày 15-4-2020 khi Nghị định có hiệu lực.

Khoản 5, Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc.

Điều này đồng nghĩa với việc, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền tới 75 triệu đồng nếu không trả sổ BHXH cho người lao động khi người lao động nghỉ việc. Tuy nhiên, Khoản 1, Điều 5 Nghị định 28 lại nêu, mức phạt tiền nêu trên là mức phạt đối với cá nhân, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Tức là, với cùng hành vi vi phạm này, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền tới 150 triệu đồng.

Lã Độ