Thanh Hóa: Thành lập Hội hữu nghị Việt - Lào

Vừa qua, 600 đại biểu thay mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia các ngành, các lĩnh vực của tỉnh Thanh Hóa từng sát cánh cùng nhân dân các bộ tộc Lào chống kẻ thù chung, đã về dự Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2010-2015), để thành lập Hội hữu nghị Việt – Lào. Đại hội đã thông qua phương hướng, điều lệ, quy chế hoạt động và bầu Ban chấp hành. Ông Hà Văn Thương, Ủy viên UBMTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy viên kiêm Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa, được cử giữ chức Chủ tịch.

LÊ REO

Sơn La: Triển khai đề án 02-212

UBND MTTQ tỉnh Sơn La phối hợp với Hội CCB tỉnh vừa tổ chức Hội nghị quán triệt Đề án 02-212 và Quyết định số 28QĐ của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nghiên cứu đưa thông tin đại chúng và tuyên truyền miệng đến người dân để dân dễ hiểu, dễ nhớ và nắm bắt được các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước

ĐÈO VĂN SƠ

Lào Cai: Tổng kết chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy

Hội CCB tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn (1998-2010) và công tác phòng chống ma túy (giai đoạn 2005-2010). Nhiều cơ sở giới thiệu cách làm hay, kinh nghiệm, biện pháp tốt. Nhân dịp này, Thường trực Hội CCB tỉnh đã khen thưởng 15 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy.

BÙI XUÂN ĐỘ