Đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của Đại tướng. Thay mặt toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Trần Hanh cảm ơn và kể lại những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh Cả của các lực lượng vũ trang nhân dân, một nhà chiến lược và chỉ huy quân sự tài ba, được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước, nhân dân và CCB Việt Nam… Đoàn kính chúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp mạnh khỏe và trường thọ, tiếp tục có nhiều đóng góp cho Đảng và đất nước.

Đại tướng mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ CCB noi theo, cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn và thách thức, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Xương Giang