Hải Phòng: Nhiều biện pháp thực hiện công tác tuyên truyền miệng

Từ đầu năm 2010 đến nay, Hội CCB TP Hải Phòng đã bảo đảm 100% số cán bộ hội viên được nghe nói chuyện thời sự chính sách ít nhất 2 buổi, đồng thời đã cấp phát đến chi hội “Thông tin CCB Việt Nam” và “Thông tin CCB Hải Phòng”. Tính ra toàn TP đã đặt mua dài hạn 2.647 tờ “Thông tin CCB Việt Nam” cho 2.647 chi hội và hơn 1.000 hội viên. “Thông tin CCB Hải Phòng” xuất bản đều đặn mỗi quý một kỳ với 3.000 bản. Riêng “Báo CCB Việt Nam” vẫn mua quá ít. Đây là điểm yếu mà Hải Phòng đang cố gắng trong thời gian tới.

Quốc Mây

Ninh Giang, Hải Dương: Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động

Điểm nổi bật trong quá trình thực hiện cuộc vận động ở đây là Hội đã tổ chức thành công Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức thi viết về tấm gương đạo đức của Bác và đọc các mẩu chuyện về Bác trước giờ sinh hoạt. Đặc biệt sang năm 2009-2010, toàn Hội đã chuyển biến mạnh mẽ.

Vũ Cẩn Thận

Hà Trung, Thanh Hoá: Nhiều mô hình phát triển kinh tế

Đến nay, huyện Hà Trung có 100 mô hình kinh tế do CCB là chủ đạt hiệu quả cao các mô hình trang trại này, hằng năm trừ mọi chi phí, cho thu lãi hơn 100 triệu đồng. Do năng động trong phát triển kinh tế, nên đời sống của hội viên được cải thiện đáng kể.

Bùi Vũ Liêm