Hai bên ký kết nội dung hợp tác trong mùa khô 2023-2024.

Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 28. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào cho đến khi không còn thông tin.

Tại kỳ họp, hai bên đánh giá cao những kết quả đã đạt được theo nội dung Biên bản kỳ họp lần thứ 27. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng công tác tìm kiếm, quy tập HCLS qua các thời kỳ chiến tranh được triển khai chặt chẽ, hiệu quả. Trong mùa khô 2022-2023, các đội quy tập của Việt Nam đã tìm kiếm, quy tập được 194 HCLS, trong đó có 10 HCLS có họ tên, quê quán. Hai bên cũng xác định các phương hướng, nội dung hợp tác trong mùa khô 2023-2024, trong đó nhấn mạnh hai bên sẽ tiếp tục phối hợp, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào cho đến khi không còn thông tin về nơi an táng liệt sĩ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Quốc phòng, dịp này, Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam trao tặng Huân, Huy chương, Bằng khen cho 320 tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong giai đoạn từ năm 2013-2020, trong công tác phối hợp tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ.

Kim Duyên