Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Hanh, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu ca ngợi TP Cần Thơ đã có nhiều nét đổi thay mới, tiêu biểu cho sắc thái miền sông nước Tây Đô của một thành phố trung tâm Đồng bằng Sông Cửu Long “Trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch”, đồng chí cám ơn lãnh đạo TP Cần Thơ trong thời gian qua đã quan tâm giúp đỡ CCB ở địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội hoạt động mang lại hiệu quả cao, đồng chí cũng thông tin về tình hình hoạt động của CCB cả nước tiêu biểu là hoạt động tham gia xây dựng Đảng, trách nhiệm của CCB trong tham gia đóng góp văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đóng góp về nhân sự, về hoạt động chuẩn bị Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội…

Thay mặt lãnh đạo Thành uỷ, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành uỷ TP Cần Thơ cám ơn Thường trực CCB Việt Nam đến thăm, đồng chí báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh - quốc phòng ở TP Cần Thơ trong gian qua có nhiều tiến bộ đáng phấn khởi, tuy mới chia tách 6 năm nhưng thành phố đã hết sức phấn đấu vươn lên về mọi mặt và vừa được bầu chọn điểm cao nhất so với 5 thành phố trực thuộc T.Ư.

Tin và ảnh: Hiếu Trần