Ngày 29-10-2021, Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam ký Quyết định số 1106/QĐ-CCB, quyết định hỗ trợ đợt 3 gia đình có hội viên CCB từ trần do dịch bệnh Covid-19.

Đợt 3, T.Ư Hội quyết định trích từ Quỹ của Hội 254 triệu đồng hỗ trợ cho 127 gia đình ở 16 tỉnh - thành phố trong cả nước có hội viên CCB từ trần do dịch bệnh Covid-19. Mỗi trường hợp được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Thường trực T.Ư Hội chỉ đạo lãnh đạo Hội CCB cơ sở tổ chức thăm hỏi, chuyển tiền hỗ trợ của T.Ư Hội tới gia đình hội viên từ trần kịp thời, đúng đối tượng.

Tính đến ngày 28-10-2021, toàn Hội có 534 hội viên từ trần do dịch bệnh  Covid-19. T.Ư Hội đã kịp thời hỗ trợ 1,068 tỷ đồng cho các gia đình có hội viên từ trần do dịch bệnh.

    P.V