4 năm, cán bộ, hội viên các chi hội, cơ sở Hội CCB đã tích cực quán triệt học tập các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh đạt quan số học tập từ 85% - 93,5%.
Hội luôn gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyển từ học tập sang làm theo, nên kết quả bình xét hàng năm số hội viên đạt “gương mẫu” và gia đình văn hóa đạt từ 93 – 97,5%. Số cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh từ 92-96%, không có cơ sở yếu nhiều cơ sở Hội CCB xã Văn Bình là một cơ sở Hội 4 năm liên tục đạt xuất sách toàn diện. ở đây, 1 năm tổ chức 4 lần cho anh em nghe thời sự. Chi hội mua đầy đủ Báo CCBVN, CCBTĐ, Thông tin CCB.
Trong cuộc vận động cũng xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu: 13 đồng chí được Huyện ủy tặng giấy khen, 3 đồng chí được dự tọa đàm ở huyện, điển hình là 2 đồng chí Vũ Ngọc Anh Lương Văn Tăng được đi dự giao lưu tọa đàm ở Thành phố. Nổi bật là đồng chí Vũ Ngọc Anh – Chủ tịch Hội CCB xã Chương Dương. Ở đây đã giúp cho 4 họi viên thoát nghèo, vận động ủng hộ xóa được 1 nhà dột nát. 4 năm đồng chí được cấp xã, huyện; thành phố tặng 9 bằng, Giấy khen.
Năm 2009, được UBND Thành phố tặng cờ; năm 2008, sơ kết 2 năm cuộc vận động, 1 đồng chí Phó chủ tịch Hội được tặng giấy khen, nhân tổng kết 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Huyện hội đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu.

Công tác hội