Để thắt chặt mối quan hệ công tác giữa Bộ Y tế với TƯ Hội CCB Việt Nam; Hội CCB các tỉnh, thành phố ; Hội CCB các cơ quan, đơn vị trực thuộc TƯ Hội với Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về nội dung thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế, ngày 5-11-2010, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ ký kết Nghị quyết liên tịch về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan*. *Tham dự Lễ ký có các đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Uỷ viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Trần Hanh, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo của Bộ Y tế và Trung ương Hội CCB Việt Nam cùng các phóng viên báo, đài Trung ương và Hà Nội.

Theo nội dung bản Quy chế, về nguyên tắc phối hợp, TƯ Hội CCB Việt Nam tham gia giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách y tế đối với CCB, Hội CCBVN theo quy định của pháp luật; kịp thời phản ánh với Bộ Y tế các kiến nghị của CCB, Hội CCBVN để Bộ Y tế giải quyết theo thẩm quyền. Bộ Y tế, Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ tạo điều kiện và cơ chế để Hội CCBVN tham gia ý kiến với các đơn vị tham mưu của Bộ trong việc xây dựng chính sách pháp luật, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế có liên quan đến lĩnh vực hoạt động, quyền và nghĩa vụ của CCB, Hội CCB Việt Nam. Bản quy chế quy định rõ ba nội dung hoạt động phối hợp gồm : Thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ đối với CCB; Giải quyết chế độ, chính sách đối với CCB tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/ đi ô xin; Phối hợp tuyên truyền để nâng cao nhận thức về các lĩnh vực của ngành y tế cho CCB và nhân dân… Sau khi ký kết, đồng chí Nguyễn Quốc Triệu và đồng chí Trần Hanh đã phát biểu, vui mừng trước sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau và nâng quan hệ giữa hai đơn vị lên tầm cao mới; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trực tiếp quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc sức khoẻ cho các đối tượng CCB tại các địa phương. Bộ Y tế và Hội CCB Việt Nam cùng triển khai thực hiện tốt bản Quy chế này tới tận các đơn vị trong toàn quốc, quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị- xã hội được giao.

Tin và ảnh : LÊ DOÃN CHIÊU