Thiên nhiên ở đây gây ấn tượng mạnh cho khách du lịch, đặc biệt là khu vực có địa hình được ví như "bề mặt mặt trăng" xung quanh các thị trấn Urgup, Goreme, Uchisar, Avanos và Mustaíapasa.
Sở dĩ gọi như vậy vì qua hàng ngàn, hàng triệu năm, sự bào mòn bề mặt đã tạo nên vô số nếp gấp trên bề mặt địa hình đá mềm, đặc biệt là những thung lũng với hằng hà sa số cột đá chóp nhọn như hình ống khói trong truyện cổ tích hay có người còn gọi là "Thung lũng nấm"
Trong khu vực còn có những thành phố ngầm do những người theo đạo Thiên Chúa chạy trốn sự săn đuổi của quân đội La Mã đến đây xây dựng nên, vừa là nơi trốn tránh kẻ thù; thú dữ; giá lạnh của mùa đông khắc nghiệt và cũng là nơi có nhiều những tu viện, nhà thờ được khoét sâu trong hang, niên đại từ những năm 300 - 1.200 sau Công nguyên.
Đến nay Goreme vẫn còn tới hơn 30 nhà thờ xây dựng trong hang đá từ thế kỷ IX đến thế kỷ thứ XI.
Nguyễn Đức Vượng