Đội K73, tỉnh Long An quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường tỉnh Svayrieng (Campuchia).

Với tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pônpốt - Iêngxary, song cũng phải chịu nhiều hy sinh, tổn thất. Để tri ân sự hy sinh to lớn đó, Đảng, Nhà nước, Quân đội ta luôn chăm lo công tác chính sách đối với những người thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả này.

Đảng và Chính phủ đã có các văn bản về chính sách ưu đãi với các đối tượng làm nhiệm vụ quốc tế như: Quyết định 62/2011/QĐ-TTg, ngày 9-11-2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; Quyết định 57/2013/QĐ-TTg, ngày 14-10-2013 về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia giúp Lào và Campuchia; Quyết định 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14-10-2015 để triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế... Kết quả thực hiện từ năm 2016 đến nay, cả nước tiếp nhận, lập hồ sơ, đề nghị xác nhận cho 275 liệt sĩ; cấp giấy chứng nhận thương binh cho 2.556 trường hợp và 240 trường hợp bệnh binh, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng chế độ, đối tượng; xét duyệt, giải quyết cho hơn 2.207.250 đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần và 1.570 đối tượng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng, với số tiền hơn 7.146 tỷ đồng. Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia và đưa về nước được 2.362 hài cốt liệt sĩ; tổ chức lễ tiễn đưa, bàn giao, đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ chu đáo, trang nghiêm, thắm tình hữu nghị giữa các cấp chính quyền và nhân dân Việt Nam - Campuchia.

Những kết quả đạt được trong thực hiện công tác chính sách của các cơ quan, đơn vị Quân đội và địa phương trong cả nước góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước; bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo động lực chính trị - tinh thần cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của nó để lại vẫn còn rất nặng nề. Những tồn đọng về chính sách sau chiến tranh còn nhiều, đa dạng và phức tạp; đồng thời, trong quá trình thực hiện tinh giảm tổ chức, biên chế của Quân đội, nhiều đơn vị giải thể, sáp nhập, hồ sơ lưu trữ không đầy đủ, bị thất lạc. Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; một số nội dung chính sách giải quyết chưa kịp thời, tiến độ còn chậm...

Để khắc phục những hạn chế, bất cập, thực hiện tốt hơn nữa công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng nói chung, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia nói riêng, Thiếu tướng, ThS. Trần Quốc Dũng - Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, khẳng định: Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tập trung thực hiện tốt nhưng trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhận thức sâu sắc và trân trọng tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ và những người có công với nước; tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong toàn quân; đẩy mạnh xã hội hóa, toàn dân cùng chăm sóc người có công với cách mạng, thực hiện tốt phương châm “Nhà nước, nhân dân và những người được hưởng chính sách ưu đãi cùng phấn đấu”, làm cho mỗi gia đình người có công được bảo đảm ngày càng tốt hơn về vật chất, vui vẻ về tinh thần và có dịp tham gia hoạt động ích lợi cho xã hội; và đặc biệt cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nơi đóng quân thường xuyên quan tâm chăm lo tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước, phụng dưỡng Mẹ VNAH và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chính sách ưu đãi, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Dương Sơn