Lữ đoàn 550 diễn tập bảo đảm vượt sông.            

Lữ đoàn công binh 550 (Quân đoàn 4), thành lập ngày 20-7-1974. Gần 45 năm xây dựng và phát triển, Lữ đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, 1 Huân chương Quân công hạng Nhì, 3 Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và nhiều phần thưởng vinh dự khác.

Những năm gần đây, Lữ đoàn có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và là lực lượng nòng cốt đảm bảo công binh cho Quân đoàn; xây dựng các công trình quốc phòng, rà phá bom mìn, vật nổ; làm đường tuần tra biên giới; tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn... Lữ đoàn thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác; trong đó, thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) được Quân đoàn và Bộ Tư lệnh Công binh chọn xây dựng điểm theo mô hình cấp chiến dịch.

Để thực hiện tốt các nội dung điểm về công tác kỹ thuật Công binh, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo về giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, nội dung và những công việc cụ thể. Từ đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, lực lượng và từng người. Cơ quan kỹ thuật xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Nội dung trọng tâm là: Xây dựng, hoàn thiện quy hoạch mặt bằng Khu kỹ thuật, theo trình tự các khâu, các bước, lộ trình thời gian từ triển khai tháo dỡ nhà kho cũ, di dời bãi để xe máy, trang bị cấp 5; đến sửa chữa, xây dựng từng hạng mục công trình và tổng thể. Bên cạnh đó, rà soát, củng cố hệ thống văn bản, sổ sách lưu trữ; huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ cán bộ, nhân viên; cải tạo, củng cố, sửa chữa, nâng cấp, xây mới hệ thống kho, trạm, xưởng, các công trình trong Khu kỹ thuật, bảo đảm chính quy, khoa học; duy trì nghiêm nền nếp công tác kỹ thuật ở các cấp, quản lý vật tư, trang bị theo đúng Điều lệ công tác Kỹ thuật của quân đội...

Trong điều kiện nguồn kinh phí còn hạn hẹp, Lữ đoàn phát huy nội lực, tận dụng mọi khả năng hiện có, huy động công sức của bộ đội cùng với phương tiện xe máy công trình để giảm chi phí thi công, tiến hành cải tạo, củng cố, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng trong Khu kỹ thuật. Cơ quan chính trị tổ chức phát động phong trào thi đua đột kích với nội dung, chỉ tiêu “Thi đua giành ba nhất” (gồm: “Công tác quán triệt, triển khai tốt nhất; tổ chức thực hiện xây dựng điểm Khu kỹ thuật tốt nhất; phục vụ tham quan chu đáo nhất”. Trong đó phát huy vai trò của đoàn thanh niên làm lực lượng nòng cốt, kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời cổ vũ, động viên, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật. Sau hơn 2 năm thực hiện, Lữ đoàn huy động hơn 10.000 ngày công bộ đội, 750 ca máy các loại, 8.600 lít xăng, dầu đảm bảo cho thi công các hạng mục trong Khu kỹ thuật. Đồng thời, ứng quỹ vốn đầu tư củng cố những phần việc như cắt dỡ, xây dựng, thu hồi nhà kho, trạm, công trình không phù hợp, không còn giá trị sử dụng; đổ bê tông sân, đường trong Khu kỹ thuật với tổng kinh phí 2 tỷ đồng.

Lữ đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ bảo đảm kỹ thuật theo phân cấp, thực hiện các nội dung “Ngày Kỹ thuật” đúng quy định; chủ động nghiên cứu, khắc phục, sửa chữa kịp thời các hư hỏng phát sinh, đảm bảo vũ khí, khí tài trang bị thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống lụt bão, huấn luyện và xây dựng các công trình quốc phòng. Hệ số kỹ thuật của vũ khí, khí  tài trang bị luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Các đơn vị bảo đảm đủ tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện kỹ thuật; đầu tư làm mới các mô hình và phần mềm mô phỏng, khai thác sử dụng khí tài; xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ huấn luyện đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ; mở các lớp huấn luyện kỹ thuật tập trung. Lữ đoàn xây dựng đội ngũ cán bộ, trợ lý, kỹ thuật viên, nhân viên chuyên môn giỏi, tích cực tìm tòi, nghiên cứu, tiếp cận và làm chủ công nghệ mới để sửa chữa các loại modul, mảng mạch, khôi phục các linh kiện hư hỏng. Do đó Lữ đoàn có 100% khí tài, xe, máy thường xuyên được bảo quản, bảo dưỡng theo đúng quy trình. Các xe niêm cất được kê kích, có đủ sổ sách, tài liệu cho từng xe. Các nhà kho đều có đầy đủ bảng sơ đồ, thẻ lô, thẻ đống... Mặt khác, hoạt động khoa học, công nghệ, môi trường và thông tin khoa học kỹ thuật quân sự được quan tâm đúng mức.

Hoàn thành nhiệm vụ làm điểm trong Cuộc vận động 50, công tác kỹ thuật của Lữ đoàn đi vào nền nếp, chính quy theo hướng vững chắc; làm chủ vũ khí, trang bị, khí tài mới, hiện đại, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ.

Trung Kiên