Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Ninh Bình về việc hằng năm tổ chức vận động một lần đóng góp ủng hộ quỹ chung của tỉnh, gọi là Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội”, được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhân dân đồng tình và hưởng ứng cao.

Từ năm 2017, tỉnh Ninh Bình xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội”. Cuộc vận động xây dựng quỹ được các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, chức sắc tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân trong tỉnh hưởng ứng nhiệt tình. Năm 2017 số tiền vận động cả 3 cấp trên 49 tỷ đồng, trong đó Quỹ cấp tỉnh trên 23 tỷ đồng, cấp huyện trên 13 tỷ đồng, cấp xã trên 12 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân ủng hộ Quỹ với số tiền lớn và ủng hộ ở cả 2 cấp (cấp tỉnh và huyện). Tiêu biểu như ông Nguyễn Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế Xuân Thành ủng hộ 5,5 tỷ đồng; ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn INDEVCO ủng hộ 5,3 tỷ đồng; Tập đoàn Hyundai Thành Công ủng hộ 4,1 tỷ đồng... các hộ gia đình ở khu dân cư ủng hộ đạt tỷ lệ 95%.

Tính đến tháng 9-2018, tổng số tiền đã sử dụng của cả ba cấp là gần 26 tỷ đồng; trong đó, gần 2 tỷ đồng mua 117 xe lăn tặng cho thương, bệnh binh trên địa bàn tỉnh; trích 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 20 nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; trích hơn 1 tỷ đồng thăm đồng bào tỉnh Ninh Bình xây dựng kinh tế mới ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên; trích 10 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng mới 161 nhà, sửa chữa 178 nhà... Ngoài ra, Quỹ dành kinh phí hỗ trợ khám chữa bệnh, động viên học sinh học tập và hỗ trợ các đối tượng khác...

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những mảnh đời kém may mắn... đòi hỏi tiếp tục có sự quan tâm, góp sức của cả cộng đồng để tạo nguồn lực giúp các hộ vươn lên. Để việc vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội” năm 2019 của tỉnh thu được kết quả cao, các địa phương cần xác định việc vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội” là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và của toàn xã hội đối với người có công với cách mạng; ủng hộ giúp đỡ người nghèo với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Kim Loan