Một buổi huấn luyện bắn súng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 395, Quân khu 3.

Những năm qua, cùng với toàn quân, công tác huấn luyện của Quân khu 3 thực hiện theo tư duy mới về quốc phòng, quân sự của Đảng và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết số 765 của Quân ủy T.Ư về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, bảo đảm “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”.

Cùng với tập trung đột phá giải quyết những khâu yếu, mặt yếu, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) T.P Hải Phòng đã chỉ đạo đổi mới, chú trọng kiện toàn và phát huy vai trò của các phòng, ban. Trong đó, cơ quan tham mưu là trung tâm trong tham mưu, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Đồng thời, tích cực đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp kiểm tra, phúc tra, thanh tra, thực hiện tốt phương châm “3 thực chất” trong huấn luyện. Thượng tá Phạm Hồng Thuất - Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS T.P Hải Phòng cho biết: “Một trong những điểm nhấn trong thực hiện Nghị quyết 765 ở Bộ CHQS Thành phố là việc tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc các cuộc hội thi, hội thao… thông qua đó đánh giá kết quả cũng như chất lượng huấn luyện của các cơ quan, đơn vị. 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS T.P Hải Phòng chỉ đạo tổ chức gần 600 cuộc hội thi, hội thao ở đơn vị cơ sở; 33 cuộc cấp Bộ Chỉ huy đạt chất lượng cao, bảo đảm an toàn. Tham gia đạt 54/ 61 cuộc thi hội thi do Quân khu và Bộ Quốc phòng tổ chức. Chúng tôi xác định kết quả hội thi, hội thao là thước đo chuẩn mực nhất, khẳng định chất lượng huấn luyện của LLVT thành phố”.

Với Sư đoàn 395, Quân khu 3, thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy T.Ư, Đảng ủy Sư đoàn đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng, gắn với tình hình thực tiễn của đơn vị. Xác định đội ngũ cán bộ giữ vai trò then chốt để nâng cao chất lượng huấn luyện, hằng năm, Sư đoàn chỉ đạo đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp tập huấn cán bộ, tập trung vào các nội dung còn yếu, nội dung mới, nội dung trọng tâm; duy trì nền nếp chế độ thông qua giáo án, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện của cán bộ. Vì thế, chất lượng, trình độ huấn luyện của cán bộ ngày càng nâng lên. Đại tá Tô Thành Quyết - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 395 khẳng định: “Từ khi Nghị quyết 765 được triển khai, chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao của Sư đoàn được nâng lên. Kết quả hằng năm tổ chức diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập chỉ huy cơ quan và tổ chức bắn chiến đấu các cấp, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng thủ dân sự bảo đảm an toàn tuyệt đối, được cấp trên đánh giá cao. Tham gia hội thi, hội thao của Quân khu, của Bộ Quốc phòng luôn đạt thành tích cao, tiêu biểu giải nhất toàn quân các cuộc hội thi như: Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, hội thi công binh, kiểm tra đại đội trưởng, chính trị viên Đại đội bộ binh, hội thi Trung đoàn trưởng, chính ủy; kiểm tra Sư đoàn trưởng, Hội thi Chủ nhiệm Phòng không”.

Còn ở Lữ đoàn Pháo binh 454, Thượng tá Phạm Huy Lệ - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng cho biết: “Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương đã thực sự tạo được luồng sinh khí mới, động lực mới để Lữ đoàn khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm đó là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đảng ủy Lữ đoàn đã luôn chú trọng lãnh đạo, bảo đảm tốt công tác tập huấn cán bộ với nội dung rất thiết thực. Ngoài việc tập huấn đầu các giai đoạn huấn luyện theo quy định, trong quá trình huấn luyện khi có những nội dung mới, những khí tài mới được cấp, Lữ đoàn đã kịp thời bồi dưỡng cho cán bộ nắm chắc các nội dung trọng tâm”.

Theo Đại tá Phạm Đức Tiếp - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3, mười năm qua, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo, yêu cầu huấn luyện các đối tượng và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 765, Nghị quyết số 280. Nhờ đó, đã hoàn thành 100% nội dung, thời gian theo kế hoạch huấn luyện; kết quả kiểm tra 100% các khoa mục đạt yêu cầu, có 80% đạt khá, giỏi; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 80% đạt khá, giỏi. Đại tá Phạm Đức Tiếp khẳng định: “Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy T.Ư, lực lượng vũ trang Quân khu đạt được những kết quả nổi bật trong công tác huấn luyện. Trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện được nâng lên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, huấn luyện có nhiều đổi mới sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị, từng đối tượng và địa bàn; việc ứng dụng khoa học công nghệ vào huấn luyện được đẩy mạnh, ngày càng có nhiều cải tiến, sáng kiến kỹ thuật được áp dụng, góp phần nâng cao kết quả huấn luyện”.

Những kết quả, thành tích trong thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy T.Ư đã và đang thiết thực góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu 3.

Phạm An