Tại buổi gặp gỡ, thông báo một số nét lớn về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao và biết ơn sự hy sinh, đóng góp của các liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm và sẽ làm hết sức mình để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với đất nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng .

Với tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị thành phố Hải Phòng cần tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn để công tác chăm sóc, tri ân người có công ngày càng tốt hơn; tạo thêm điều kiện thuận lợi để Hội truyền thống chiến sĩ Điện Biên Phủ hoạt động hiệu quả hơn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội truyền thống chiến sỹ Điện Biên Phủ thành phố Hải Phòng. Các chiến sỹ Điện Biên Phủ của thành phố Hải Phòng đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình đồng đội, tiếp tục kề vai, sát cánh sống vui, sống khỏe, sống có ích, đồng thời góp phần xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thân ái gửi tới các vị lão thành cách mạng, các chiến sỹ Điện Biên Phủ thành phố Hải Phòng lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất; bày tỏ mong muốn các vị lão thành cách mạng, các chiến sỹ Điện Biên Phủ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, luôn là tấm gương sáng cho con, cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Tại cuộc gặp mặt, đại diện Hội truyền thống chiến sỹ Điện Biên Phủ thành phố Hải Phòng cũng đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quyết định lấy ngày 7/5 hàng năm là ngày Lễ của toàn dân. Năm 2014 sắp tới, nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hội cũng kiến nghị Chính phủ tặng các chiến sỹ Điện Biên Phủ trong cả nước “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.” Đề nghị Chính phủ cho chiễn sỹ Điện Biên Phủ cả nước thuộc diện người có công được hưởng chế độ ưu đãi, vì hiện có hơn 80.000 chiến sỹ phục viên không có chế độ phụ cấp.

Trân trọng tiếp thu kiến nghị của các bác, những ý kiến tâm huyết và rất thực tế (lấy ngày 7/5 hàng năm làm ngày Lễ của toàn dân; tặng chiến sỹ Điện Biên Phủ “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ .. ), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, sẽ giao các cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất, để có ý kiến quyết định.

Liên quan đến đợt góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Hội truyền thống chiến sỹ Điện Biên Phủ thành phố Hải Phòng kiến nghị Chính phủ có biện pháp kiên quyết, xử lý nghiêm khắc đối với một số phần tử lợi dụng dân chủ đòi xóa bỏ điều 4 của Hiến Pháp và trung lập hóa quân đội và cho rằng đây là điều không thể chấp nhận được.

Các cựu chiến sỹ Điện Biên nhấn mạnh đó là bản Hiến pháp phù hợp, tiên tiến nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phát huy tốt nhất quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chia sẻ về kiến nghị liên quan đến việc góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Góp ý kiến để có ý kiến trách nhiệm, tâm huyết; Đảng, Nhà nước chân thành, trân trọng, nghiêm túc, cầu thị tiếp thu ý kiến để có bản Hiến pháp phù hợp. Mọi việc làm, lời nói không có tinh thần xây dựng, gây phương hại cho đất nước, chúng ta phải đấu tranh, tranh luận để bảo về chân lý, lẽ phải, sự thật, bảo vệ lợi ích chính đáng của đất nước, của dân tộc…"

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, mục đích và mục tiêu của đợt lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp là nhằm có được một Hiến pháp tiên tiến, phù hợp với thực tế, điều kiện lịch sử của Việt Nam, hợp ý Đảng, lòng dân để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng nhau đoàn kết, nhất trí, chung sức chung lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa./.

Theo Vietnam+

(TH)