Năm 2009 vừa qua CCB, CQN trong cả nước đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, công tác, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đưa đất nước vượt qua đà suy giảm kinh tế, đạt được nhiều thành tựu quan trọng đồng thời tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền; động viên CCB giúp nhau cải thiện, nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo, làm giầu hợp pháp; góp phần giáo dục lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, đấu tranh chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, CCB trong cả nước đã long trọng tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội và Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” toàn quốc lần thứ IV.

Năm 2010 là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn: 80 năm ngày thành lập Đảng; 35 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 120 năm ngày sinh Bác Hồ; 65 năm ngày thành lập nước và Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng. Tôi mong anh chị em CCB, CQN phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa "Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; đồng lòng cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân, giữ vững, ổn định chính trị, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Hội đề ra; luôn luôn là lực lượng trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới.

Xin chúc anh chị em CCB, CQN năm mới, mạnh khoẻ; gia đình hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

TRẦN HANH