Ông Võ Văn Hưng, Phó Chủ tịch hội CCB Kỳ Anh được đánh giá là người nhiệt tình năng nổ tích cực trong công tác Hội, tiếp chúng tôi ông vui vẻ cho biết: Sở dĩ có được thành tích tiêu biểu trên đây, ngoài việc xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tham gia xây dựng Đảng bảo vệ chính quyền, phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội CCB Kỳ Anh còn phối hợp tham gia làm tốt phong trào bảo vệ ANTQ. Tính đến tháng 12/2009 toàn huyện đã có 38 tổ chức cơ sở hội xã, Thị trấn, khối cơ quan doanh nghiệp sinh hoạt trong 284 Chi hội với tổng số 8.385 hội viên, trong đó có 25 hội viên hiện đang đảm nhận chức vụ Trưởng, phó công an xã, 300 thôn trưởng kiêm an ninh viên, 1.200 tổ trưởng liên gia. Đội ngũ này đã góp phần tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ngoài ra toàn hội có 50 báo cáo viên cấp cơ sở và cấp huyện là CCB được sự phân công của cấp ủy đã tham gia 227 buổi tuyên truyền luật ATGT, bộ luật hình sự, luật PCCC cho trên 25.000 lượt hội viên và nhân dân.

Đặc biệt để thực hiện tốt NQ32 của Chính phủ và hưởng ứng tháng ATGT ( Tháng 09/2009 ) Hội CCB Kỳ Anh đã phối hợp với Hội CCB tỉnh, với công an các xã, thị trấn, xí nghiệp tổ chức ra quân rầm rộ, có hàng ngàn lượt hộ gia đình ký cam kết chấp hành nghiêm luật lệ ATGT, không tàng trữ vũ khí pháo nổ, không buôn bán vận chuyển và tàng trữ các chất ma túy, bài trừ tệ nạn xã hội được Hội CCB tỉnh, UBND huyện và Công an Hà Tĩnh đánh giá cao. Các Chi hội CCB ở cơ sở còn phối hợp với công an, dân quân tự vệ tuần tra bảo vệ an ninh, tham gia tuyên truyền vận động nhân dân trong đó có nhiều gia đình hội viên CCB gương mẫu đi đầu trong việc di dời giải phóng mặt bằng. Đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đụng chạm đến lợi ích kinh tế, phong tục tập quán, tâm tư tình cảm, đời sống tâm linh của hàng vạn gia đình. Trước tình hình đó, hội CCB Kỳ Anh đã phối hợp với công an, các ngành tăng cường tuyên truyền vận động, giải thích để quần chúng nhân dân hiểu rõ chủ trương ngăn ngừa các hoạt động lợi dụng phần tử xấu kích động, phối hợp vận động quần chúng và chính quyền các cơ sở sớm bàn giao mặt bằng đảm bảo cho các công trình triển khai đúng tiến độ. Trong cuộc chiến với các loại tội phạm nhiều hội viên CCB đã kiên quyết dũng cảm, điển hình như anh Nguyễn Xuân Quí, CCB Thị trấn Kỳ Anh đã dũng cảm bắt tên cướp giật tài sản, dù bị đối tượng đâm hỏng mắt nhưng Anh vẫn ôm chặt đối tượng để quần chúng nhân dân kịp thời bắt gọn. Hành động dũng cảm của CCB Nguyễn Xuân Quí được biểu dương khen thưởng kịp thời và được dư luận quần chúng nhân dân khâm phục.

Năm 2009 Hội CCB Kỳ Anh còn phối hợp chặt chẽ với công an huyện tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ hội viên. Toàn huyện có 1721 tổ hòa giải do CCB làm nòng cốt, đã hòa giải hàng ngàn vụ xích mích va chạm trong các khu dân cư, giáo dục các đối tượng vi phạm các qui ước, hương ước góp phần làm ổn định ANTT trên địa bàn. Năm 2009 hội viên CCB không có người phạm tội, tỷ lệ con em CCB vi phạm luật lệ ATGT và các tệ nạn khác dưới mức 0,1%

Lê Anh Thi